KRZYSZTOF DĘBSKI

NASI PARTNERZY:

PZU Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU)

Jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Należy do miedzynarodowej Grupy Talanx/HDI i działa na rynku polskim od ponad 20 lat. 30 czerca 2010 r. nastąpiło połączenie Spółek HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej, i HDI-Gerling Polska TU S.A., jako spółki przejmowanej. Tak przekształcona firma prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Ergo Hestia

To kompleksowa oferta ubezpieczeniowa obejmująca wszystkie obszary ryzyka: samochód, dom/mieszkanie, podróże, człowieka, zdrowie i życie, biznes. Pakiety ubezpieczeniowe pozwalające ubezpieczyć Klientowi to co dla niego najcenniejsze po niższej cenie. Lider ubezpieczeń rentowych w Polsce. Dostawca zaawansowanych produktów emerytalnych pozwalających czerpać radość z życia na emeryturze. Unikatowe ubezpieczenia dedykowane kobietom, dbające o ich życie i zdrowie.

POLISA-ŻYCIE

to marka o długoletniej tradycji. Istnieje na rynku ubezpieczeniowym od 1995 roku. Dynamiczny rozwój zapewnił Spółce silną pozycje na polskim rynku ubezpieczeniowym, oferując grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie. Oferta Towarzystwa odpowiada europejskim standardom. Została przygotowana na podstawie długoletniego doświadczenia i bieżącego monitorowania rynku, może być w każdym momencie dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych Klientów oraz zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Towarzystwo bazuje na tradycyjnych polisach ochronnych, ale posiada także produkty z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i wiele produktów niszowych.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)

Rozpoczęło swoją działalność w lutym 1996 roku po kilkumiesięcznych staraniach o zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Uzgodniono formułę prawną przyszłego zakładu ubezpieczeń i przyjęto, że będzie to towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które ze względu na swoje cechy i walory jest najbardziej przyjazne dla środowisk samorządowych i spółdzielczych.

Generali TU S.A.

Historia Generali sięga roku 1831. Już po kilku latach od rozpoczęcia działalności towarzystwo posiadało przedstawicielstwa we wszystkich państwach monarchii austro-węgierskiej, a także w wielu innych państwach europejskich, w tym na ziemiach polskich. Generali Group jest trzecią co do wielkości międzynarodową grupą ubezpieczeniową w Europie i szóstą na świecie.