KRZYSZTOF DĘBSKI

O ubezpieczeniachUbezpieczenia są ważnym elementem zarządzania finansami zarówno gospodarstw domowych, jak również całej gospodarki.

Ubezpieczenia na życie przyczyniają się do zwiększenia naszych oszczędności, zwłaszcza długookresowych. Cel takich oszczędności może być różnorodny. Do najważniejszych należą potrzeby edukacyjne dzieci i zabezpieczenie na starość.

Znaczenie ubezpieczeń będzie rosnąć wraz ze zmniejszaniem zakresu i poziomu świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego i systemu ochrony zdrowia.

Ubezpieczenia funkcjonują także jako makroekonomiczny "stabilizator gospodarczy". Łagodzą one bowiem szoki związane z występowaniem ryzyk, jak również same przyczyniają się do wzrostu PKB.